Kontakt

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Toruniu Justyna Mytlewska – 603 206 203 – mytlewska@gmail.com